top of page

אימון יונגיאני

האימון היונגיאני נשען על כתפי הענק של תורתו ותפיסותיו של קארל גוסטב יונג. תמצתנו את החשיבה האנליטית יונגיאנית לתפיסה סמלית המסבירה את כוחם של הארכיטיפים, הבנת הלא מודע האישי והארגוני לצד שימוש פרקטי אימוני במושגים יונגיאנים כמו "הצל", "אנימה" ו"אנימוס", "מסע הגיבור" ורבים אחרים. האימון היונגיאני מוביל את המתאמן להבנת עומק של עצמו דרך סמלים, דימויים וחשיבה המאפשרת לפלס מכשולים בדרך לצמיחה אישית וארגונית.

מיומנויות האימון היונגיאני

האימון היונגיאני מנגיש מושגים מהפסיכולוגיה היונגיאנית שבעזרתם אנו מבינים את מקורות המוטיבציה הפנימית של הפרט והארגון.

בעזרת כלים אימוניים יכול המתאמן לשנות את דפוסי התנהגותו, חשיבתו ועולמו הרגשי.

"הלא מודע"

"אלכימיה"

"ארכיטיפים"

צל"

"מסע הגיבור"

"אנימה"

"אנימוס"

הערך המוסף מהמאמן היונגיאני

רכוש מיומנויות אימון שיאפשרו למתאמן להבין את עצמו ברמה עמוקה יותר

שלבי החשיבה הלא רציונלית - אימון יונגיאני ישראל.png

חשיבה לא רציונלית

אימון יונגיאני בארגונים

באימון יונגיאני אנו רואים את מבנה הנפש של היחיד כמקביל למבנה הארגון. כל מה שהמאמן היונגיאני יודע אודות המתאמן היחיד תקף גם לגבי הארגון: צל הארגון, כוחות האגו של הארגון, מסלולי התפתחות ופיתוח בארגון (הגיבור) וכן  דפוסי ניהול המקבילים לארכיטיפים במרחבי הארגון השונים: הנוהלים והתקנות, מחקר ופיתוח, משאבי אנוש  ופיננסים.

מוזמנים ליצור עמנו קשר לביצוע תהליך ייעוץ ארגוני, עבודה עם מנהלים וצוותי עובדים.

bottom of page