top of page
קורס מאמנים יונגיאנים
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מבוא לאימון יונגיאני וחשיבה סימבולית

2,000 ש"ח, 4 מפגשים, סמינר 1 בקורס בהכשרה, אפשרות ל 3 תשלומים.

  • הסתיים
  • 2,000 שקלים חדשים
  • כפר סבא

פרטים:

מנחה הסמינר הוא ד"ר אבי גורן בר, מאמן יונגיאני, פסיכולוג קליני וממציא שיטת האימון היונגיאני. ההכשרה הינה חלק מתוכנית ההכשרה המוכרת ע"י ארגון ICF כתוכנית ACSTH. התוכנית כוללת 4 ימי לימוד: מפגש ראשון פרונטלי והשאר בזום, תפתח ב 11.5.22, בימי רביעי. מפגש ראשון פרונטלי 09:30 - 17:30 בכפר סבא. שאר המפגשים בזום בין השעות 09:30 - 15:30. אפשרות ל 3 תשלומים. נלמד את אוצר המילים הבסיסי באימון יונגיאני ברמת היחיד והארגון. בין המושגים שנלמד נתייחס ל"פונקציה המעלה", "הפונקציה המפצה" וחשיבה לא רציונלית. בנוסף המשתתפים יתאמנו בחשיבה סימבולית על מנת לסגל לעצמם יכולת שימוש בסמלים, מטפורות ודימויים במהלך האימון. המשתתפים ילמדו להשתמש בקלפי הארכיטיפים, במודל ה"פיצה" ובחוברת ההפעלה של ארכיטיפ הצל. בתום הסמינר המשתתפים יתנסו באימון חי עם מתאמן מתנדב על מנת לתרגל ולהטמיע את הנלמד.

bottom of page